BIJVAL

Bijval

Nederlands als tweede taal

Het doel: NT2 studenten zo snel mogelijk zelfredzaam maken. D.m.v. het aanbieden van de juiste bouwstenen en regels kunnen de studenten al direct in hun dagelijks leven uit de voeten.

Taalbeheersing bevordert autonomie en integratie

Nederlands voor Chinese studenten

Voor Stichting Kwan Yik Wui Apeldoorn heb ik een lessenserie ontwikkeld. Ondanks dat de lessen inmiddels zijn afgerond, blijven deze lessen Nederlands nog steeds toegankelijk voor de studenten. Wie vanaf zijn geboorte met de Chinese taal is geconfronteerd, heeft heel andere klanken leren onderscheiden dan mensen die met de Nederlandse taal zijn opgegroeid. Het brein verliest al vroeg zijn bijzondere capaciteit om klanken te leren analyseren. Gelukkig kun je tegenwoordig ook heel veel schriftelijk bereiken. Niet alleen met pen en papier, denk ook aan de online mogelijkheden om te communiceren en consumeren. Een van mijn doelen is de studenten zo snel mogelijk in staat te stellen autonoom foutloos te schrijven. Daarom wil ik ze bij elke les steeds iets meer grammatica, vocabulaire, uitdrukkingen en uitzonderingen leren. Daarbij leren de studenten gebruik maken van digitale hulpmiddelen.

Ondersteunende materialen:

klinker kort lang
a De malle kat krabt. De kater haat water.
e De lekke pen lekt. De eend heet Peter.
i De kip pikt pillen. Hylke giet tien liter benzine.
o Corry stopt nog sokken. Ook oma loopt door.
u Durf je de dunne zus te kussen? U huurt de schuur van de buren.
ij - Wij zijn bijna altijd blij.

De oude vrouw sjouwt hout. Sommige klinkers kunnen we samenvoegen tot meerklanken.

meerklank voorbeeldzin
au De oude vrouw sjouwt hout. Hou gauw op, oude vrouw, jouw handen zijn blauw van de kou. Wie zou jouw hout nou kunnen sjouwen?
ei De vrije bok en zijn vijf geiten zijn bij de keien. Zij lijken naar mij te kijken. De grijze geit blijft in de wei. Hij lijkt blij te zijn.
eu Teun de leuke reus heeft jeuk aan zijn neus, heus! De reuzenneus bespeurt een vleugje van de geur van zeugen door de gekleurde keukendeur.
ie Piet in Ibiza geniet van friet. Wie ziet Piet met die bierbuik niet? Iedereen ziet Piets vriendin in bikini met die drie liter bier.
oe Koen proeft de zoete koek en het snoepgoed. Koert de boer roept: “Foei! Genoeg gesnoept!”. De stoere boerin voert de koeien koeievoer en groente.
ou De oude vrouw sjouwt hout. Hou gauw op, oude vrouw, jouw handen zijn blauw van de kou. Wie zou jouw hout nou kunnen sjouwen?
ui De guitige huismuis ruikt fruit in de tuin. Buiten luistert de uil. Kijk uit! De uil duikt en maakt de muis buit.

Home Contact